top of page

Need to know

The NEED TO KNOW list

Danish:  Som forældre til et modelbarn er er der meget nyt man skal lære. Denne liste indeholder vores minimum krav. 

 

English:  As parents of a model child, there is a lot to learn. This list contains our minimum requirements.

1.

Danish:  Kommunikation og Information: Læs alt information grundigt igennem, og husk ALTID at bekræfte når du har modtaget en mail eller SMS. Høre vi ikke fra dig, kan vi tro du ikke længere er interesseret i modeljobs.

 

English: Communication and Information: Read all information thoroughly, and ALWAYS remember to confirm when you have received an email or text message. If we don't hear from you, we might assume you are no longer interested in modeling jobs

2.

Danish:  Skattekort: Sørg for at du har et skattekort til dit barn, skattekortet skal fornyes hver gange vi går ind i et nyt år. Har I ikke et skattekort, vil jeres barn blive trukket 55% i skat.  Smash Agency kan ikke indhente skattekortet via skat, det skal være forældremyndighedsindehaverene.

English: Tax: Make sure you have a tax card for your child, the tax card must be renewed every time we enter a new year. If you do not have a tax card, your child will be charged 55% in taxes. Smash Agency cannot obtain the tax card via tax, it has to be the guardians.

3.

Danish:  Personlig information: Sørg for at Smash Agency altid er opdateret på korrekte telefonnumre, e-mail, bopæl og kontooplysninger, så vi undgår fejl i bookinger & lønninger.

English: Personal information: Make sure that Smash Agency is always updated on your correct phone, e-mail, numbers, residence and account information, so that we avoid errors in bookings & salaries.

4.

Danish: Vedligehold af modelprofil: Altid sørg for at barnet profil er helt opdateret med koreekt højde, sko størrelse og "up to date" billeder.

English: Modelprofile maintenance: Always ensure that the child's profile is completely updated with correct height, shoe size and "up to date" photos.

bottom of page